فانوس

فانوس

فــانــوس هـایــشان ـجــا مــانــد...
تـا مـــا روشنـشـان نگه داریـم
پـس این فـانوس های خـامـوش
از بـــرای چـیـسـت؟؟!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
بالتــــــ شکستــه است اگـــر
غمتـــــــ مبــاد
شهادتـــــ بال نمی خواهـــد..
حـــــــــال می خواهد
حال را پس از شهادتــــــ می دهند
نه پیش از آن..!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
"" 44 :: گمنام ""
اینجا فانوس گمنامی ایسـت..
گــــمــنـامــی بـجــویــ‌ ـ‌ ـ ـ

آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «همت» ثبت شده است

دلم برای آن جا که تو آسمانی شدی تنگ شده!
دلم برای صدای شیرینت تنگ شده!
دلم برای فرماندهی تو تنگ است همت جان!
همت عزیز جان من برگرد و سربازم کن نه سربارم!
حاجی کجایی؟؟؟؟؟

پ . ن :: برای این روزهای بنده حقیر دعا کنید..

سعید نوروزی
۰۹ فروردين ۹۴ ، ۱۹:۱۸